Implant

Hàm giả tháo lắp là một phương pháp phục hồi răng mất đầu tiên trong lĩnh vực trồng răng, giúp khôi phục răng linh động, có thể tháo ra và lắp vào dễ dàng.

November, 01 2022

Kỹ thuật Implant All On là kỹ thuật phục hồi toàn bộ răng mất trên 1 hàm bằng 4 hoặc 6 implant. Điều này làm giảm số lượng implant cần thiết

November, 01 2022

Độ dày của xương hàm chính là vấn đề trở ngại trong cấy ghép implant. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của ca cấy ghép. 

November, 01 2022

Để khắc phục tình trạng mất răng, tiêu xương, các bác sĩ sẽ tiến hành kỹ thuật ghép xương ổ răng, xương hàm để tạo “nền móng” vững chắc cho trụ Implant.

October, 31 2022