Cấy ghép Implant

Cấy ghép Implant (4)

Sự ra đời của cấy ghép implant đã giải quyết hoàn toàn cơn “ác mộng” mất răng, thiếu răng của con người. Nó được đánh giá là giải pháp điều trị tối ưu nhất trong nha khoa,

September, 13 2023

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng mong muốn thực hiện cấy ghép Implant nhưng còn nhiều băn khoăn, chưa hiểu rõ về quy trình sẽ diễn ra như thế nào.

September, 10 2023

Cấy ghép Implant hiện nay đã trở thành một phẫu thuật nha khoa công nghệ hiện đại phổ biến.

September, 07 2023

Cấy ghép implant tại ST Dentist là một trong những giải pháp hiện đại và tốt nhất để thay thế những răng mất hoặc suy giảm. Implant là một trụ kim loại